About us

WHO WE ARE

SÁG-Építő Zrt. is a Hungarian private company. Our company’s predecessor was founded in 1954, during this time the company mainly worked with deep-, road- and water contruction. The company was prviatized in 1989, after that it started working with high contruction.

Professional Team

Egyidejűleg 300 főt meghaladó létszámú projekt lebonyolítása egyéb munkáink mellett.

Great Ideas

Speciális saját tulajdonú célgépek.

Quality Building

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AQAP 2110

Quality Works

Projektjeink a gyárak tervezésén, kivitelezésén át a egyedi igényű, luxus nyaralókig minden spektrumot lefed.

More than 30 years of experience in the job.

Our company’s main profile is construction of factories and depot. Of course buildings done with regular technologies (offices,homes,carshops,etc.) are also done by us. Yearly around 20-25.000 m2 buildings with different functions are built, mayority of which is done with pre-made reinforced concrete, or steel structure.

Környezeti Politika

• az építési projektek megvalósítása során lehetőség szerint alacsony hulladék kibocsátású technológiai folyamatot biztosító anyagokat használunk fel a falazatok és vakolatok készítésénél,
• környezetbarát anyagok felhasználását javasoljuk megrendelőink részére, és ezt dokumentáljuk,
• azokat az anyagokat, melyek bontáskor keletkeznek és újra feldolgozhatók, felhasználjuk vagy felhasználtatjuk,
• az építési projekten dolgozó minden alvállalkozónkat környezetirányítási szempontból minősítjük és megköveteljük tőlük a Zrt. környezeti politikája szerinti munkavégzést,
• a projekt megvalósítása előtt feltárjuk a várható környezeti tényezőket, felkészülünk a várható környezeti hatásokra és azokra előzetes intézkedéseket hozunk,
• a szakmailag jól képzett és a technológiát fegyelmezetten betartó dolgozóinkkal a környezetirányítási tervet ismertetjük,
• oktatjuk a teljesítendő környezetvédelmi feladatokat és jogszabályváltozásokat, így gondoskodunk arról, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer beépüljön a napi kivitelezési tevékenységbe, és javuljon a környezeti tudatosság.

MEB Politika

A társaság felső vezetése:

• gondoskodik a MEB veszélyek folyamatos felméréséről, a kockázatok értékeléséről és a kockázatok megfelelő kezeléséről,
• elkötelezett a kapcsolódó munkahelyi egészségvédelem és biztonságra vonatkozó jogszabályok és a MEB veszélyekkel összefüggő egyéb vállalt követelmények teljesítésében,
• minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megelőzze az olyan eseményeket, amelyek baleseti sérüléshez vagy egészségkárosodáshoz vezethetnek,
• megfelelő képzést, tájékoztatást, egyeztetést biztosít a munkavállaló részére a biztonságos munkavégzéshez,
• megfelelő erőforrásokat fordít a munkaeszközök, munkaterületek biztonságos használatára.

Minőségi Politika

• A munkánk minőségének folyamatos javításával törekszünk arra, hogy termelési volumenünket a következő években növeljük.
• Technikai felszerelésünket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok megfeleljenek a korszerű követelményeknek és biztosítsák a munkáink állandóan javuló színvonalát.
• Felmérjük a projektek megvalósításához szükséges humán, műszaki és minőségügyi erőforrásokat. Az erőforrásokat saját forrásból és minősített szállítók bevonásával biztosítjuk.
• Minden projektre egyedi projekttervet vagy minőségtervet készítünk, hogy vevőink igényeit maradéktalanul teljesíthessük, és megfeleljünk a környezetvédelmi követelményeknek is.
• A projektterveket oktatjuk a projekteket megvalósítók részére, hogy a feladatok tudatosításával azok beépüljenek a napi gyakorlatba.
• Szervezetünk munkatársainak biztosítjuk a folyamatos szakmai és vezetői fejlődését.
• Figyelemmel kísérjük a jogszabályok változását és a projektek vezetői részére azokat kiadjuk és ismertetjük.
• Szállítóinkat minden évben újra minősítjük. A projektek megvalósításához beérkező anyagok minőségi átvételét minden esetben kiemelten kezeljük.
• Minőségpolitikánk megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ ISO 45001 szabvány, továbbá a NATO AQAP 2110 normatív dokumentum követelményei alapján integrált irányítási rendszert működtetünk.
• Minőségirányítási rendszerünk működőképességét ellenőrizzük. Minden szervezeti egységünket évente auditáljuk, a tapasztalatokat hasznosítjuk a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésének megvalósításához.
• Vevőinket felkérjük a projektek befejezésekor elégedettségük mértékének kinyilvánítására. A kérdőívekre adott válaszokat kiértékeljük, és a tapasztalatokat hasznosítjuk.